Parafia Świnna Poręba > Aktualności

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Beneficjent dotacji informuje, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 22 kwietnia 2024 r., dalej jako „Zaproszenie”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę ars ET restauro Ewa Tymcik z siedzibą w 30-504 Kraków przy ulicy Kalwaryjska 92/2.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt. i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ „Cena oferty brutto” i „Okres udzielonej gwarancji”.

Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty (PDF: 191kB)


Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie.

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert (PDF: 156kB)


Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie

Parafia Matki Bożej Pocieszenia z siedzibą w 34-106 Mucharz, Świnna Poręba 266, którą reprezentuje: ks. Sławomir Chwałek zaprasza Wykonawców do składania ofert na realizację Inwestycji „Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie”, która jest współfinansowane w ramach programu rządowego „Polski Ład” na podstawie udzielonej wstępnej promesy NR Edycja2RPOZ/2023/7818/PolskiLad.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i realizacji Inwestycji opisany został w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania: