Parafia Świnna Poręba > Sakramenty > Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

1. Jeśli planujemy ślub: należy (około pół roku przed datą ślubu) skonsultować się w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego, co będzie potrzebne i zarezerwować termin.

2. Na spisanie Protokołu Przedślubnego (po wcześniejszym umówieniu się) Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej około 2 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc z sobą następujące dokumenty:

– dowód osobisty (narzeczonej i narzeczonego)
– aktualne świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy od chwili wydania)
– zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (stwierdzające stan wolny narzeczonych (ważne 6 miesięcy od chwili wydania)
– ostatnie świadectwa szkolne, gdzie znajduje się ocena z religii lub indeks katechizacji
– świadectwo tzw. kursu przedmałżeńskiego – szczegóły na stronie: www.wdr.diecezjakrakow.pl (można dostarczyć później)

3. Przy spisywaniu zapowiedzi nie jest wymagana obecność świadków – są potrzebni przy ślubie (warunkiem jest ukończone 18 lat)

4. Narzeczeni powinni mieć skończone 18 lat, w przeciwnym razie wymagana jest zgoda Sądu.