Bierzmowanie

Do Bierzmowanie przygotowuje się młodzież w parafii, w której zamieszkuje.

Sakrament Bierzmowania przyjmuje się zwyczajowo, pod koniec klasy VIII Szkoły Podstawowej

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się według ustalonego na początku roku szkolnego programu; o czym zainteresowana młodzież zostanie poinformowana.

Warunkiem dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu jest uczestnictwo w spotkaniach i celebracjach oraz przede wszystkim praktykowanie swojej wiary.