Parafia Świnna Poręba > Ogłoszenia > 9 Niedziela zwykła – 02.06.2024

9 Niedziela zwykła – 02.06.2024

 

Z kalendarza liturgicznego:

Trwa oktawa Bożego Ciała – do czwartku włącznie, Msze św. tylko w kościele o godz. 18.00; połączone z procesjami. Zapraszam dzieci komunijne i sypiące kwiaty do codziennego udziału a szczególnie w czwartek na zakończenie oktawy.

W środę, nowenna do MB Nieustającej Pomocy i Pocieszenia.

W czwartek w  kościele o godz. 18.00 – zakończenie oktawy Bożego Ciała, po Mszy św. pozostanie wystawiony do indywidualnej adoracji w ciszy – Najświętszy Sakrament do godz. 20.00

W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszy piątek miesiąca. Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje post.

UWAGA!!!  ZE WZGLĘDU NA ORGANIZOWANY W TYM DNIU RAJD MAŁOPOLSKI, A CO ZA TYM IDZIE ZAMKNIĘTE DROGI, WYJĄTKOWO – MSZA W KOZIŃCU, BĘDZIE: RANO O GODZ. 7.00 (przed Mszą od 6.30 okazja do spowiedzi) Później od godz. 8.00, udam się do chorych z posługą sakramentalną.

Spowiedź w kościele w piątek od godz. 17.00. Następnie Msza o 18.00

Serdecznie dziękuję za liczny udział w procesji Bożego Ciała. Dziękuję mieszkańcom, gdzie były usytuowane ołtarze i tym co wspomagali ich przygotowanie. Za asystę: Górnikom, Kołu Łowieckiemu Cietrzew i za zabezpieczenie trasy, niesienie baldachimu – naszym Strażakom. Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Służbie Liturgicznej, Panu Kościelnemu i p. Organistce.

Za porządki wokół kościoła, dla p. Józefy i naszej młodzieży a także p. Janowi za pielęgnacje krzewów.

Dziękuję rodzinie z Kozińca za ufundowany do kościoła nowy trybularz, służący podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Również p. Mariuszowi za wykonanie stojaka na rowery przy kościele – wkrótce będą kolejne. Za wszelkie dobro i życzliwość niech Pan Bóg wynagrodzi.

Dziękuję za utrzymanie porządku w kościele i kaplicy, rodzinom, które podjęły trud w minionym tygodniu.  W kolejnym, proszę o uporządkowanie kościoła, rodzinę: Bylica, Czopek i Gruca. Termin jak zawsze do uzgodnienia z p. Kościelnym.

Dziękuję za ofiary składane na tacę. Dzisiejsza składka, przeznaczona będzie na nowy wzmacniacz do kościoła oraz przegląd i regulację nagłośnienia a także na nowe dodatkowe mikrofony.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W bieżącym numerze Gościa Niedzielnego: m.in.: o czym świadczy wzywanie do usuwania krzyży z przestrzeni publicznej, o tym jak wyglądała Eucharystia pierwszych chrześcijan i czym jest dla nas chrześcijan adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na naszej stronie parafialnej pod ogłoszeniami, jest dołączony list: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych dotyczący: Działań, które układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. Zachęcam do przeczytania tego listu.

Wszystkim parafianom oraz gościom, życzę dobrej niedzieli i tygodnia. Niech Matka Boża Pocieszenia i Boże błogosławieństwo prowadzą. Szczęść Boże!

W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności: śp. Marię Skalską l. 85, w Jej intencji: wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie …

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
  1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.